Waxing

 • Upper lip wax
 • Chin wax
 • Upper lip and chin wax combination
 • Crystal collagen lip mask (add to any facial)
 • Half arm wax
 • Full arm wax
 • Half leg wax
 • Full leg wax
 • Bikini wax
 • Underarm wax
 • Back wax
 • Chest wax